Positieve Gezondheid, een bredere kijk op gezondheid.

 

Wilt u uw gezondheid verbeteren?

 

Graag kijk ik samen met u en desgewenst andere zorgverleners -binnen De Nieuwe Lente en daarbuiten- hoe u uw gezondheid verder kunt optimaliseren. Uw gezondheidsdoelen staan daarbij centraal.

Ik werk hierbij met het meerdimensionaal Belasting - Belastbaarheidsmodel en in toenemende mate met het concept "Positieve Gezondheid".

 

Pijlers (aspecten van gezondheid) voor Positieve Gezondheid zijn.

  • Lichaamsfuncties (fysieke fitheid, bewegen, eten, pijn, ziekten e.d.)
  • mentaal welbevinden (geheugen, nadenken, beslissingen nemen e.d.) 
  • zingeving (waardevolle activiteiten ondernemen, nieuwe dingen leren e.d.) 
  • kwaliteit van leven (gelukkig zijn, genieten, e.d.)
  • sociaal maatschappelijk participeren (contact met anderen, erbij horen e.d.)
  • dagelijks functioneren (jezelf kunnen verzorgen, werken, dag indelen e.d.)  

Hoe staat het met uw gezondheid en wat zou u willen verbeteren?

 

Om een beeld te krijgen van uw huidige gezondheid en als hulpmiddel bij het stellen van gezondheidsdoelen kunt u gebruik maken het "spinnenweb Tool"  van het Institute for Positive Health (IPH) kijk op hun website:  https://iph.nl/