David Blakmoor, Fysiotherapie & Sport 

Een klantgerichte praktijk met een huiselijke sfeer voor fysiotherapie en sportbegeleiding.

Een praktijk waarbij u en uw klacht en gezondheid echt centraal staan.  

 

specialiteiten:

Fysiotherapie: 

Extra bijscholing heb ik o.a. gedaan op de volgende gebieden.

- Sportrevalidatie: helpt u bij een blessure weer terug te keren naar uw sport. Deze trainingen worden veelal buiten gegeven. 

- knieklachten

- schouderklachten

- rugklachten

- Neurorevalidatie: Het weer opbouwen van waardevolle activiteiten na een hersenbloeding of herseninfarct

- Fysiotherapie bij longaandoeningen en problemen aan de bloedvaten 

 

De praktijk is aangesloten bij Chronisch Zorgnet met als specialisaties: longklachten, PAV en corona

 

Sport & bewegen, niet voor even maar voor het leven!

Blijven bewegen is bij veel chronische aandoeningen heel belangrijk. Daarom organiseer ik met veel plezier de volgende beweegactiviteiten:

- Sporten met COPD en astma: Eind van de zomer start ik in de yogazaal van De Nieuwe Lente een leuke vaste beweeggroep voor mensen met COPD of astma die blijvend willen werken aan een zo goed mogelijk bewegend functioneren ondanks hun longziekte. Naast trainen is er aandacht voor ademhalingstechnieken, hoe slijm op te hoesten e.d.

- Wandel-fit voor mensen met vaatproblemen (etalagebenen): Eind van de zomer start een wandel en oefengroep voor mensen die blijvend willen werken aan betere vaten. Vaak start het opbouwen van betere vaten met fysiotherapie (in samenwerking met Chronisch Zorgnet).

Een leuke en nuttige manier om de nog verder conditie op te bouwen is deelnemen aan deze wandel-Fit groep. 

- Bewegen in water voor mensen met reuma. In samenwerking met Reumapatientenvereniging Haarlem e.o. wordt er op de woensdagmiddag geoefend en getraind in het bad in Cruquius op het terrein van SEIN. 

 

Veranderingen voor komend jaar 

In 2022 wil ik in samenspraak met u kunnen bepalen hoe en hoe vaak ik u mag behandelen. Belangrijk vind ik hierbij dat er een duurzaam resultaat bereikt kan worden. 

Helaas is dit door de tussenkomst van zorgverzekeraars vrijwel niet meer mogelijk.  Zorgverzekeraars sturen steeds meer op zo min mogelijk  behandelen en bemoeien zich steeds meer met  de inhoud van ons vak. Tevens zijn de tarieven die ik van de zorgverzekeraar ontvang (rond 28 Euro per behandeling) niet toereikend om u extra behandeltijd (ik neem tussen de 45 en 60 minuten de tijd voor uw behandeling) aan te kunnen bieden en de kwaliteit te leveren die ik voor ogen heb. 

Daarom heb ik ervoor gekozen om in 2022 met slechts enkele zorgverzekeraars een contract te tekenen om zo een mate van onafhankelijkheid te behouden en het mogelijk te maken om de kwaliteit verder te verhogen.

Dit houdt in dat u in 2022 een nota van mij ontvangt.  Deze kunt u opsturen naar uw zorgverzekeraar welke meestal een deel van de behandeling vergoed.